Vuxna

Med den breda erfarenhet jag har inom arbetslivet men också privat, kan jag arbeta med olika slags grupper för vuxna.

 

Att växa som vuxen” är titeln på en bok som jag läste för många år sedan, titeln talar för sig själv, bok. Jag tror att vi kan växa som människor hela livet, från barn till gammal. Att arbeta med drama/kreativa metoder, gör att du utvecklar samarbete och kommunikation. Se avsnittet drama/kreativa metoder

Att växa i sin yrkesroll, innebär också att växa som individ. Det kan innebära att se andra människor på ett nytt sätt, men också våga vara kreativ och nytänkande i sin samvaro med andra människor.

Jag arbetar med drama/kreativa metoder, utifrån ett styrkebaserat perspektiv och salutogent synsätt, där leken och det kreativa är i fokus. Se avsnittet om leken och styrkebaserat lärande.

 

Reflekterande samtal innebär att vi samlas i en grupp och samtalar om något gemensamt som alla är berörda av i sitt arbete. I en yrkesgrupp kan det vara händelser i arbetslivet som man vill dela med andra föra att få nya perspektiv, samt få styrka och mod att förändra. Samtalen bygger på de styrkor vi har och som gör att vi växer i vår yrkesroll. Se avsnittet Styrkebaserat lärande

 

 

För mig som ledare vill jag: - vara lyhörd och se alla i gruppen, alla ska kunna komma till tals, därför är trygghet en viktig del i arbetet med gruppen.

Det är berikande att upptäcka att vi kan ha olika upplevelser om samma övning, det föder reflektion. Det gör att du lär dig mer om andra människor och inte minst ytterligare något mer om dig själv. Kommunikation och sam­arbete är grunden för mänsklig utveckling.

 

 

Drömmar måste drömmas nu, som vill bli sanna en gång,        

Önskningar önskas nu , iver och tålamod ska bära dem fram

Om körsbärsträdet inte drömde om sin blomning

skulle frukten aldrig mogna. av Thord Wallén