Om mej!  Birgitta Ölfvingsson Löfstedt

Jag är utbildad dramapedagog samt barn- och ungdomspedagog, har erfarenhet av arbete med barn, ungdom och vuxna, och personer med funktionsnedsättning.

Respektfullt bemötande, samspelets betydelse är två viktiga aspekter i mitt pedagogiska arbete. Min filosofi är att vi alla är människor, barn som vuxen, fast med olika erfarenheter av livet. Med lyhördhet och inkännande möter jag de människor jag jobbar med utifrån ett här och nu perspektiv.

Som sökande person är jag nyfiken på livet och dess mysterium. Mitt måtto i livet har i många år varit! Det är aldrig försent, det har gett mig styrka att utmana mig själv, studera ,skaffa nya erfarenheter. Att ta tillvara på det dagen bjuder är min livsfilosofi, jag har lärt mig att se det lilla som kan upplevas som stort i livet. "Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd."....Karin Boye. Att ha mål att sträva efter är viktigt för mig, men man vet aldrig hur vägen blir.

Genom att arbeta med min egen personliga utveckling, har jag skaffat mig kunskap om mänskligt beteende. Med åren har jag blivit både erfaren och vis, det vill jag gärna dela med mig av till andra människor. Jag ser livet som en spännande utvecklingsprocess som aldrig tar slut, så länge vi lever. Vi människor gör omedvetna och medvetna val utifrån våra egna behov, men vägen kan vara krokig ibland, det är min övertygelse. Ur kaos föds ordning är ett ledord att påminna sig om.

Det pedagogiska intresset hittade jag i slutet på 80-talet, då jag började studera Pedagogik på Universitetet, jag läste vidare till Barn- och ungdomspedagog. Filosofer/pedagoger som Dewey, Vygotsky, E H Erikson, och Winnicott var några som inspirerade mig. Janus Korszak har skrivit en bok som heter ”Barns rätt till respekt” den har varit en ledstjärna i mitt pedagogiska arbete. När jag fortsatte mina studier som dramapedagog, var Moreno och Psykodrama något som jag blev intresserad av och som inspirerade mig att delta i Psykodramakurser.

Vi vuxna har också barnet inom oss, både det glada och det sårade. Att arbeta med barn är inspirerande och utvecklande, de har mycket att ge till oss vuxna och vi har mycket att lära av dem.

Pedagogisk erfarenhet har jag skaffat mig genom att arbeta inom olika områden som, förskola, skola och fritidshem. Jag har också arbetat inom vård och omsorg med personer med funktionsnedsättning samt reflekterande samtalsgrupper för personal. Genom olika studieförbund har jag erfarenhet av teaterlek för barn och dramagrupper för kvinnor, samt jag-stärkande grupper för funktionsnedsatta. Eftersom jag har arbetat både med barn, ungdom och vuxna, har detta gett mig en stor erfarenhet av hur det är att vara människa.

Den C-uppsats jag gjorde på utbildningen till barn- och ungdomspedagog, kom att handla om blyga barn,Att bli sedd - ett sätt att finnas till. Jag själv var ett blygt barn, det blev en ny insikt under tiden jag gjorde studien, som i sin tur blev  ett sätt att finna pusselbitar i mitt eget liv. 

Kirkegaards dikt, "Till eftertanke", följer mig i mitt arbete med människor. Den säger mycket om hur svårt, och vilken utmaning det är att arbeta med andra människor.

 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål

måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än han gör,

men först förstå det han förstår.

Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera.......