Leken

Jag vill ge leken en egen sida, den har stor betydelse för våra liv. Lek och kreativitet hänger ihop. När vi använer vår fantasi och kreativitet släpper vi taget om livets allvar.

 

”Leken är den fiffiga pedagogiken ”menar Knutsdotter Olofsson, hon har forskat mycket om barn och lek.

Det är i lekandet som vuxna och barn kan skapa, vara kreativa, då är de avslappnade. I det kreativa tillståndet existerar individen som en enhet, inte med försvarsbeteenden, menar D W Winnicott.

Konstnärer och vetenskapsmäns arbete är lek, de har kvar barnet inom sig, som "aldrig dött", menar Matti Bergström, hjärnforskare. I boken ”Svarta och vita lekar”, beskriver han, att barn är i ett slags "ingemansland”, när de leker. Barnets verklighet äger rum i det limbiska systemet i hjärnan, där mötet mellan ordning och oordning förverkligas. Detta speglas i deras beteende och förhållande till oss vuxna. Lek för barn är allvar och handlar om överlevnad. Bergström menar att barn måste filosofera sig fram i sina liv , för att överleva – som barn.

 

Det är ett intressant perspektiv, utifrån hjärnans funktion, vi vuxna har svårt att förstå barns beteende många gånger. Vi negligerar ofta barns lek, ”de bara leker” säger vi. Är det därför vi vuxna många gånger har svårt att leka, ta fram det kreativa?

 

När tappade vi vuxna vår lek? Kan vi hitta den igen?

Mycket av barns kreativitet och lek tas bort när de börjar skolan. Tyvärr bygger inte skolans verksamhet på att fortsätta utveckla lek och kreativitet och därmed lusten att lära.

Jag var det blyga barnet, som inte vågade släppa taget och ge mig hän i leken. Den väg jag valde tog mej tillbaka till leken. Jag hittade den i samband med bild och dramaarbetet på förskollärarutbildningen, då var jag fyrtiotvå. Jag är glad att jag hittat leken inom mig, min tillvaro känns lättare av att kunna vara lekfull och kreativ.

 

Lek behövs i samhället, ett lekande samhälle är vår enda räddning i framtiden, 

Matti Beergström

 

                                   Öppna fönstret mot vårens yra Släpp ut Ditt hår - låt det leka fritt

                                 Minns hur Du var när Du var fyra

och allt som du rörde vid blev ditt

                                 Vägra att va´ så förbaskat mogen,

                        Ibland är det viktigt att bara gå och ströva lyckligt i blåbärsskogen

                                 eller plaska med fötterna i en å.

                                     av Gudrid Hansen