Välkommen till

Inspiresco - pedagogisk konsult som

Vill inspirera Dig att växa som människa

Birgitta Ölfvingsson Löfstedt


  Inspiresco arbetar grupporienterat med kreativa metoder utifrån ett styrkebaserat perspektiv

och vänder sig till

* Arbetsgrupper inom: vård/omsorg, förskola/skola.

* Vuxna som vill utvecklas och hitta sin kreativitet

* Barn inom förskola och skola.

* Ungdomar, som vill bli medveten om sin självbild och växa i den.

 

När vi är kreativa och lekande använder vi hela vår personlighet.

Att inspireras av andra, reflektera på sig själv, är en väg att växa som individ och grupp.

 

* Växa tillsammans!

 *Kommunikation och samarbete!

 * Utforska dig själv!  * Hitta dina styrkor! * Bli sedd!  * Upptäck din kreativitet!

* * Lyssna på din egen röst! * Spegla dig i andra!

  * Upplev glädje och humor! 

 

 Vi blir till i mötet med andra!